İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Ekleyen:
Kategori:
Like Up:
Like Down:
Oluşturuldu:
01 May 2021

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile yaşamımıza giren ve günden güne daha popüler hale gelen mimar, mühendis, fen edebiyat fakülteleri ile iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarından oluşan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından sınavlara tabi tutulan, çalışmaları kontrol edilen, insan hayatına ve çalışma ortamına katma değer kazandıran bir meslek dalıdır. İş güvenliği ile güvenli çalışma koşulları sağlanması planlanmaktadır.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş Güvenliği uzmanları genel olarak sayısal zekaya sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu bölümler Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından listelenmekte olup belirtilen bölüm dışında bulunan mezunlar sınavlara girememektedirler. İş güvenliği uzmanı olma şartları Çalışma bakanlığı tarafından detaylı olarak belirtilmektedir.

Fizik, Kimya ve Biyoloji Mezunları, Teknik Öğretmenler, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunları, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilirler. Mezunlar, bakanlığın belirtmiş olduğu eğitim kurumlarından yılda 2 kez hazırlanan eğitimleri alarak ÖSYM’nin hazırlamış oldukları sınavlara girmeye hak kazanabilirler. Unutulmaması gereken başvurular belirli zamanlarda tamamlanması gerekmektedir olup aksi durumda bir sonraki sınava girmek zorunda kalınabilir. Sınavlar Mayıs ve Kasım aylarından yapılmak olup yaklaşık 2 ay öncesinde başvurular tamamlanmaktadır. İş güvenliği uzmanı olmak için sınavlarda başarılı olunması gerekmektedir. A,B ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi yetkili kurumlar tarafından yapılmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanları Nerelerde Çalışabilir?

İş Güvenliği uzmanları tüm sektörlerde çalışma yapabilirler. Bu sebepten dolayı iş bulma koşulları diğer bölümlere göre şu an için çok daha iyi durumdadır. İş bulma konusunda sorun yaşayan iş güvenliği uzmanları bizlerle iletişime geçerek iş güvenliği gruplarına katılımlarını sağlayabilirler.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar tüm tehlike sınıflarına,

B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara

C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar az tehlikeli sınıflara hizmet verebilirler.

İş güvenliği uzmanı olarak inşaat, mobilya, fabrika, imalathane, ofis, mağaza vb. birçok sektörde çalışmalar yapılabilmektedir. Yönetmelikler gereği iş güvenliği uzmanları 01.01.2024 tarihine kadar bir üst sınıfa bakabilmektedirler. A sınıfı belgeye sahip olan uzmanlar tüm tehlike sınıflarında çalışma yapabilmektedirler.

Az tehlikeli sınıfta yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı var mı?  Tehlikeli İşyeri Ne Kadar?

Ülkemizde 665.000 civarında tehlikeli sınıfta işyeri bulunurken, toplam iş sağlığı ve güvenliği profesyonel sayısı 165.000 civarındadır. 2018 (İSG-KATİP) verilerinden derlediği habere göre Türkiye'de 17 bin 674 A sınıfı, 15 bin 500 B sınıfı ve 77 bin 702 C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere toplam 110 bin 876 iş güvenliği uzmanı bulunuyor. Fakat bu uzmanların tamamı iş güvenliği uzmanı olarak çalışma yapmamaktadır.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 1 milyon 144 bin 499 işyeri bulunuyor. 4 milyon 737 bin 881 çalışan istihdam edilmektedir.

İş Güvenliği uzmanları Üst Sınıflara Geçişleri Nasıl Sağlanır?

İş güvenliği uzmanı bulunduğu tehlike sınıfından bir üst sınıfa çıkabilmesi için bazı koşullara sahip olması gerekmektedir. Bu koşullar İş Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliklerde detaylı olarak belirtilmiştir.

MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,

5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler. Bakanlıkta geçen çalışma süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına doğrudan katılabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Hangi Çalışmaları Yapar?

İş güvenliği uzmanı, çalışma hayatında birçok meslek grubunu birleştiren bir disipline sahip olmaktadır. İş Güvenliği uzmanı matematik, mühendislik, sağlık ve hukuk alanında çalışmalar yapmaktadır. Çalışma hayatında bu meslek grupları ile ilgili tecrübeler elde edinmektedir.

İş Güvenliği uzmanı çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesini sağlamaktadır. Bu eğitimlerin yerini ve zamanını işveren planlamaktadır. Gerekli yerlerde yüksekte çalışma eğitimi veren kurumlar ve firmalara yönlendirme yaparlar. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği eğitim programına beraber çalışma yaparak daha fazla katkı sağlamaktadır. İş güvenliği eğitimi çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde öncelikli olarak sağlanmalıdır. İş güvenliği eğitimi ve kontrolü profesyonel ekiplerce yapılmalıdır.

İş güvenliği uzmanı çalışanlar için verilen kişisel koruyucu donanımlar ve zimmet formları ve iş talimatları ile ilgili çalışmalar yaparlar. Yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planlarını işverenler ile doldururlar.

İş güvenliği uzmanı Risk analizi ve acil eylem planı çalışmalarını ekiplerle birlikte hazırlar. İş güvenliği uzmanı Yangın tatbikatı için itfaiye ya da ilgili firmalarla çalışma planı hazırlar.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile birlikte mobil sağlık aracı vb. ile çalışanların sağlık taramalarının yapılmasını sağlar. İş güvenliği uzmanı gerekli sayıda personele ilk yardım eğitimi almasını sağlar. İş güvenliği uzmanı çalışanların ilgili firmalara yönlendirerek MYK belgelerini almasını sağlar.

Henüz bir yorum yazılmamış!

Bir Yorum Yazın!

82851

Karakter Limiti 400