İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Ekleyen:
Kategori:
Like Up:
Like Down:
Oluşturuldu:
08 May 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

Kuruluş ve Görevlerimiz Genel Müdürlüğümüz, 16.07.2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanununun 12 nci maddesi gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Böylece çalışma hayatının denetimi dışında kalan çok çeşitli ve kapsamlı görevlerin yerine getirilmesi Genel Müdürlüğe verilmiş olup 5763 ve 6009 sayılı Kanunlar ile bir kısım değişiklikler yapılarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, günün ihtiyaçlarına uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulmuştur. Daha sonra 10.07.2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 76 ncı maddesinde Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak,

Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,

İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.

Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak,

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek,

 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek,

Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Kuruluşu itibariyle Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 6 Daire Başkanlığı ile 27 Şube Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiş olan Genel Müdürlüğün yukarıda belirtilen görevleri de dikkate alınarak mevcut daire başkanlıklarının sorumluluk alanları ve görevleri belirlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Hangi Bakanlığa Bağlıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kimdir?

Cafer UZUNKAYA
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Cafer UZUNKAYA, 1965 yılında Samsun'da doğdu. Giresun Espiye İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü ile Sosyoloji Bölümünde de lisans eğitimi almıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı programında tamamladı.

Farklı kurumlarda, öğretmen, şube müdürü, il müdürü, basın-yayın ve halkla ilişkiler müdürü, eğitim-kültür ve sosyal işler daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu sırada İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Forumunda Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev aldı. 2014 yılında İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan UZUNKAYA, Ağustos 2017 tarihinden itibaren İŞKUR Genel Müdürlüğü, İŞKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve WAPES (Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği) Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Halen bu görevini yürüten, İngilizce ve Arapça bilen UZUNKAYA evli ve dört çocuk babasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Covid-19 Yayınları

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sitesinden Covid-19 ile ilgili doküman, broşür ve videolara ulaşabilirsiniz.

Bu yayınlarda sektörel bazlı bilgiler mevcuttur. Eczane çalışanlarının yeni tip korona virüse karşı dikkat edeceği hususlar, Market çalışanlarının yeni tip korona virüse karşı dikkat edeceği hususlar, Kargo çalışanlarının yeni tip korona virüse karşı dikkat edeceği hususlar, Unlu Mamül satan işyerlerinin yeni tip korona virüse karşı dikkat edeceği hususlar, Akaryakıt istasyonlarında yeni tip korona virüse karşı dikkat edeceği hususlar, Maden işletmelerinde yeni tip korona virüse karşı dikkat edeceği hususlar bunlardan bazılarıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İletişim

Kurum Adı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Telefon
(312) 296 68 20 (312) 215 18 05 (312) 221 00 79

Faks
(312) 215 50 28

Web Sitesi
isggm@csgb.gov.tr

Email
http://www.isggm.gov.tr/

Adres
İnönü Bulvarı No:42 Emek 06520 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

Henüz bir yorum yazılmamış!

Bir Yorum Yazın!

38456

Karakter Limiti 400