İşverenin 6331 Sayılı Kanunda Belirtilen Hukuki Sorumlulukları
Ekleyen: Web Master
Kategori: Genel
Görüntülenme: 63
17 Eyl 2020

İşverenin 6331 Sayılı Kanunda Belirtilen Hukuki Sorumlulukları

İşverenin 6331 Sayılı Kanunda Belirtilen Hukuki Sorumlulukları

İşletmelerin sürdürülebilir çalışma sağlayabilmesi için, işverenin, yöneticilerin ve çalışanların görev ve sorumlulukları belirlenmeli ve bu çerçevede çalışma sürdürülmelidir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerinde mevcut olan sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi planlanmıştır. Bu kanun içerisinde yer alan ve işverenin işçiyi gözetme borcu nedeniyle oluşan sorumluluklarını aşağıda özetlemeye çalıştım.

* İşveren, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirleri kontrol eder ve eksikliklerin giderilmesini sağlar.

* Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması ve koşulların iyileştirilmesini sağlar.

* İşveren Risk değerlendirmesi yaptırır ve sonucuna göre gereken koruyucu donanım ve ekipmanı belirler.

* Çalışanın işe uygunluğunu göz önüne alır.

* Yetkilendirilen personel dışında çalışanların tehlike bulunan yerlere girmemesi için tedbirler alır.

* Çalışanların maruz kaldığı riskler için gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

* İşveren, çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden belirler ve gerekli tedbirleri alır. Acil durum planını hazırlar. Personel sayısı ve yapılan işin tehlike sınıfına göre koruma, yangınla mücadele, ilkyardım ve tahliye konularında uzman personel görevlendirir. Gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar.

* Tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak güvenli bölgeye geçebilmesi için gerekli talimatları verir.

 * İşveren çalışanların işe başlamadan önce, iş değişikliğinde ve işten uzaklaştıktan sonra geri dönüşlerde ve düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar.

*İşveren, çalışanların tehlike sınıfına uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarını sağlar. Bu konuda detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

* işveren, iş sağlığı ve güvenliği, seçilecek iş ekipmanı ve teknoloji ile ilgili konularda çalışan temsilcisinden varsa sendika temsilcisinden bilgi ve görüş alır.

* İşveren, işletmede bulunan çalışan sayısına göre çalışan temsilcisi seçer.

* İşveren, endüstriyel kaza oluşturabilecek durumlarda işe başlamadan önce kaza önleme politika belgesi hazırlar.

Yukarıda belirtilen maddeler özetlenmiş durumda olup 6331 Sayılı kanunda detayları verilmiştir.  Aynı kanun içerisinde yanlış bilinen ve karmaşaya yol açan bazı bilgilere de aşağıdaki gibi aydınlık getirilmiştir.

*İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

*Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur.

*Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

Özet olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverene büyük sorumluklar getirilmiş olup işverenlerin bu kadar detayı kendi başına kontrol etmesi beklenemez. İşveren, konusunda uzman ekiplerle çalışarak gerekli sorumlulukların yerine getirilmesini sağlaması en profesyonel yaklaşım olacaktır.

Henüz bir yorum yazılmamış!

Bir Yorum Yazın!

77603

Karakter Limiti 400