Osgb

Ekleyen:
Kategori:
Like Up:
Like Down:
Oluşturuldu:
25 Tem 2021

OSGB

OSGB terimi 2010 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri ifade etmektedir. Osgb kelime anlamı ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimini ifade etmekte olup kelime anlamından da anlaşılacağı üzere sağlık ve güvenlik hizmeti veren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin beraber çalıştığı işletme olarak nitelendirilmektedir.

OSGB Nedir?

Ortak sağlık güvenlik birimi kısaca Osgb 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin verildiği özel işletmelerdir. Osgb içerisinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi görev yaparlar.

Osgb Ne Yapar?

Osgb içerisinde görev yapan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyonel uzmanlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde yer alan hizmetleri sağlarlar.

İş güvenliği uzmanı, tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve yüksekte çalışma eğitimi verir. Risk analizi ve acil eylem planı çalışmalarına katılır. Gerekli durumlarda yangın eğitimi verirler. Asbest sökümü konusunda belge sahibi olanlar Asbest danışmanlığı yapabilirler. Gerekli durumlarda işaretçi ve sapancı eğitimi verebilirler.  A Sınıfı iş güvenliği uzmanı tüm tehlike sınıflarına hizmet verebilirken, C sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlike ve tehlikeli sınıflara hizmet verirler.

İşyeri Hekimi, sağlık testleri ve mobil sağlık aracı çalışmaları ve muayene ile çalışanlara sağlık raporu hazırlar. Risk analizi ve acil durum planı çalışmalarına katılır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine iş güvenliği uzmanı ile beraber katılır. Sağlık muayenelerini gerekli standartlara göre sağlar. İşyeri hekimlerinin temel görevleri çalışanların sağlığını korumaktır.

Osgb, ilk yardım eğitimi, ustalık belgesi ve mobil sağlık aracı gibi hizmetleri sağlar. Ortam ölçümleri, myk mesleki yeterlilik belgesi gibi osgb hizmetleriyle gerekli çalışmaları yapar. Gerekli çalışmaları yapan Osgb firmaları patlamadan korunma dokümanı hazırlayabilir. Osgb firmaları sağlık hizmetleri konusunda çalışanlara sağlık testleri yaptırabilirler. İlkyardım eğitimi verebilir yada aracı kurumlarla iletişime geçebilirler.

İş güvenliği uzmanlığı günümüzde değeri günden güne artan bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanmış olup iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel terimleri ve yapılacak çalışmaları genel olarak ifade etmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun detayları ve yapılacak çalışmaların özellikleri ilgili yönetmeliklerle ayrıca belirtilmiştir.

6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu içerisinde iş kazası, işveren, işyeri hekimi, kurul, meslek hastalığı, Osgb ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ), Risk, Risk Değerlendirme, Tehlike, işyeri hemşiresi, işverenin genel hükümleri gibi terimler ifade edilmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu için lütfen bilgi için tıklayın tıklayın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği içerisinde, isg-katip, onaylı defter, çalışan temsilcisi, ortak sağlık ve güvenlik birimi (Osgb) ve sorumlu müdür ile ilgili teknik terimleri ifade etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde, işverenin sorumlulukları, çalışanların yasal hak ve görevleri, Osgb kurulum şartları, Osgb çalışma esasları, Osgb Başvuru işlemleri, Osgb yetkilendirilmesi gibi teknik konular detaylı olarak ifade edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği için lütfen tıklayınız. İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik içersinde bulunmaktadır.

OSGB Kurulumu

Osgb kurulması için gerekli fiziksel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi

MADDE 12 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;

a) İşyeri hekimi,

b) İş güvenliği uzmanı,

c) Diğer sağlık personeli,

istihdamı zorunludur.

(2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.

(3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

(4) OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

İsgb Nedir?

İsgb, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi ifade etmektedir. İşveren tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi gerekli durumlarda İsgb kurar. Tam zamanlı işyeri hekimi bulunan işletmelerde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

İsgb, en az 1 işyeri hekimi ve tehlike sınıfına uygun en az 1 iş güvenliği uzmanının işyerinde çalışma ile oluşur. İsgb içerisinde görev yapan uzman ve hekimlerin çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde bulunan çalışmalar ile aynı özelliktedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik içerisinde iş güvenliği uzmanının görevleri, yetkileri, çalışma süreleri, tehlike sınıfları, risk değerlendirmesi, saha gözetimi, eğitim ve bilgilendirme, iş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi gibi konular detaylı olarak ifade edilmiştir.

Ayrıca İş Güvenliği Uzmanının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik içerisinde eğitim kurumlarının özellikleri ve teknik detayları bulunmaktadır.

Osgb Sayısı Nedir?

Gerekli özelliklere sağlayan ve ÇSGB tarafından yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği işletmelerine OSGB ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi denilmektedir. Türkiye de kayıtlı 2100 adet Osgb bulunduğu ifade edilmektedir.  Yetki belgesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygun görülen firmalara verildiği yukarıda ifade edilmiştir.

Osgb İstanbul gibi il bazında aramalar yaparak ilgili firmalar ile iletişim kurulabilir.

Anadolu İş Güvenliği OSGB ler ile beraber ya da gerekli durumlarda içe görevlendirme ile çalışma yapan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmalardan birisi olup İstanbul Anadolu yakasında 8 yıldır hizmet vermektedir.

Osgb Ne Zaman Kapanır?

Osgb ler, işverenlerin isteği doğrultusunda yada ceza puanının 300 e varması sonucunda kapanırlar. Ceza puanı limitini dolduran Osgb ler 6 ay süreyle belgeleri askıya alınır.

İş Güvenliği uzmanının ceza puanı 5 yıllık vize döneminden 1 yıl sonra silinir.

Osgb belgelerinin doğrudan iptali için

a) Başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde

 b) Bir vize döneminde üç defa askıya alınması halinde

c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin tespiti halinde, doğrudan iptal edilir.

Osgb firmaları gün geçtikçe sayılarını arttırmakta ve hizmet verdiklerini iş kollarını genişletmektedirler. Bugün ve gelecekte iş hayatında önemli rol oynamaya devam edeceklerdir.

Henüz bir yorum yazılmamış!

Bir Yorum Yazın!

10166

Karakter Limiti 400