Otel, Kafe ve Restoran Denetimi

Günümüzde müşteri ihtiyaçları sürekli artmakta olup daha kaliteli ürün ve hizmete ulaşma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu değişime ayak uydurmaya çalışan işletmeler sürekli olarak pasta payını büyütmekte ve marka haline gelmektedirler. Yaşanan Covid -19 salgını nedeniyle müşterilerin ve misafirlerin en önemli ihtiyacı virüse yakalanmamak haline gelmiş ve bu konuda uzmanlaşan işletmelere doğru yönelim gerçekleşmiştir. Güvenli Turizm Sertifikası bu uygulamaların en güncel halidir.  Turizm Bakanlığı tarafından bu belgenin temini zorunlu hale getirilmiştir.

Otel denetim çalışmalarımızda odak nokta işletmelere rutin denetimlerin ve iyileştirmelerin yapılması ve yapılan denetimlerin müşterilere farklı yolardan sunulmasına ( video, broşür, yayın, bayrak ) yardımcı olarak müşterilerin güvenini kazanmaktır.  Bu sayede yıldızlı otellere ve cafe,restoran gibi işletmelere periyodik kontrolü ve kurumsal riski iç denetime entegre etmeyi amaçlamaktayız.

Otel, Kafe ve Restoran işletmelerinde Gıda Güvenliği ve Su Güvenliği konusunda hizmet vererek mevcut risklerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Otel denetimi, Kafe Denetimi ve Restoran Denetimi sonucunda başarılı olan işletmelere sertifika ve bayrak sunularak hem çalışan hem de müşteri açısından motivasyon kazandırılması planlanmaktadır.


Pushing Boundaries

Gıda Güvenliği

Otel, Kafe ve Restoran işletmelerinde yiyecek ve içecek kalitesi misafir için başta gelen tercih nedenlerinden birisidir. Kaliteyi oluşturan nedenlerin başında hijyen ve tecrübe gelmektedir.  Gıda Güvenliği denetimlerinde ürün kabul, depolama, işleme ve sunum bölümlerinin tamamında HACCP kuralları dikkate alınarak detaylı bir çalışma yapılmakta ve raporlama yapılarak işyerine sunulmaktadır.

Gıda Güvenliği Denetimlerinin İşletmeye Faydaları;

- Denetimin belirsiz sürelerde yapılması nedeniyle çalışanların standartlar konusunda refleks oluşturması,

- Denetim sonuçlarının sayısal hale getirilmesi ve aylık bazda karşılaştırma imkanı sunması,

- ISO 22000 standartları ve kayıtların tutulmasının sağlanması,

- Personelde yarış ve motivasyon sağlanması,

Building Site

Su Güvenliği

Su hayatımızın her alanında bulunmakta ve gerekli koşulları sağlaması durumunda sağlıklı yaşam imkanı sunmaktadır. Restoran ve kafeler de Su, gıda temizliği, buz üretimi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında misafirlere farklı yollardan sunulmaktadır. Ayrıca otel ve eğlence merkezlerinde bulunan havuzlarda bu sisteme dahildir. Bu nedenle müşteri memnuniyeti için su güvenliği gıda güvenliği ile eşdeğer durumdadır.

Su Güvenliği Denetimlerinin İşletmeye Faydaları

- Riskli görülen noktaların tespiti ve bulaşma riski bulunan noktaların ortadan kaldırılması,

- Su analizlerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

- Çalışanlarda Refleks ve motivasyon sağlanması,