Yangın Eğitimi

6331 sayılı İş kanunu ile işverenlere, belirli sayıda çalışanlarına Yangın Eğitimi vermesi gerektiğini bildirmiş olup bu sayıyı da çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ile oranlamıştır. Çok tehlikeli sınıf işyerinde her 30 çalışanda, tehlikeli sınıfta her 40 kişide ve az tehlikeli sınıfta her 50 çalışanda 1 kişi destek elemanı olarak seçilmeli ve bu kişinin yangın eğitimi alması sağlanmalıdır. İşyerinde daha fazla sayıda çalışan bulunması durumunda tehlike sınıfına göre belirtilen rakam kadar destek elemanı seçilmeli, eğitilmeli ve görevlendirilmelidir.

Yangın eğitimlerini konu hakkında eğitim almış iş güvenliği uzmanı tarafından yapılabilmektedir. Bu eğitimlerde planlı olarak yangın oluşturulmakta ve çalışanlara nasıl söndürüleceği anlatılmaktadır. Söndürücünün nasıl açıldığı, nasıl tutulduğu, hangi konumdan müdahale edileceği, rüzgarın yönü ve şiddeti, tipi ve bu tipe göre kullanılması gereken söndürücü anlatılmaktadır. Yapılan eğitim kayıt altına alınmakta ve dosyalanmaktadır.

Yangın eğitiminin alınmaması, ekiplerin oluşturulmaması vb nedenlerden dolayı 1078 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Yangın tipleri katı, sıvı, gaz ve metal olarak 4 gruba ayrılmakta ve her biri için ayrı söndürücü seçilmektedir. Katı grup için A tipi, Sıvı tip için B tipi, Gaz tipi için C tipi ve son olarak da metal tipi için D tipi yangın söndürücüleri kullanılır. Farklı tip tüp kullanılması yangını azaltmayacağı gibi zaman kaybına neden olacaktır. Söndürmede soğutma, hava ile teması kesme vb teknikler kullanılmaktadır.

Yangın işletme için en tehlikeli kazaların başında gelmektedir. Büyük can kayıplarının yanında maddi kayıplara da neden olmakta işletmeye ve markaya büyük zararlar vermektedir. Kıvılcımın başlaması, büyümesi ve yayılması çok kısa sürelerde gerçekleşmekte olup söndürülmesi teknik uzmanlık gerektiren bir durumdur. Beklenmeyen kazaların yaşanmaması ve geri dönüşünü olmayan kayıpların yaşanmaması için gerekli tedbir ve eğitimlerin aldırılması, ekiplerin hazırlanması gerekmektedir.

Yapılan araştırmalarda kıvılcımın çıkması, büyümesi ve yayılması birkaç dakika içerisinde gerçekleşmekte hızlıca ısı ve sıcaklık artışı yaşanmakta ve söndürülmesi zor haline gelen, saniyelerin önem kazandığı bir durum oluşmaktadır. Yeni teknolojilerde ısı ve sıcaklık artışını tespit eden sensörler ve uyarı sistemleri oluşturulmuş olup ilerleyen zaman da insan kaynaklı hataları minimize edecek çalışmalar yapılacaktır.

Yangın Eğitiminde Anadolu İş Güvenliği uzman kadrosu ile sizlere en güvenilir hizmeti vermektedir. İşiniz İhmale Gelmez