İş Kazalarında Yöneticilerin Sorumlulukları

Ekleyen:
Kategori:
Like Up:
Like Down:
Oluşturuldu:
17 Eyl 2020

İş Kazalarında Yöneticilerin Sorumlulukları

İş kazalarında yöneticilerin sorumlulukları, çalışma ortamında ve firma ile bağlantılı fiillerde işverenin işçiyi gözetme borcu bulunmaktadır. İşverenin bu sebepten dolayı oluşan sorumluluklarına buradan ulaşabilirsiniz. İşveren vekilinin tanımı ‘’ işveren adına hareket eden, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimse’’ olarak yapılmaktadır. İşveren yerine hareket eden GeneL Müdür, Müdür, Koordinatör, Şef, Amir gibi yöneticiler bu tanıma göre işveren vekili durumda olmaktadırlar. Bazı hallerde işverenin bazı sorumluluk ve görevlerini yetkililere, yöneticilere yazılı olarak aktardığı ve bu görevlendirmeyi noter aracılığı ile yaptığı görülmektedir. Burada bahsedilen durum da işveren vekilliğidir. Genel olarak İşveren vekili de belirtilen konularda işveren ile beraber müştereken ve müteselsilen sorumludur.

İşverenin, işveren vekili olarak tayin ettiği yöneticiler işyerinde müdür, amir, sorumlu gibi isimlerle nitelendirilebilir fakat asıl olan herhangi bir iş kazası durumunda pozisyonu işveren ile aynı olacaktır. Bu sebepten dolayı bu pozisyonu kabul edecek çalışanların ve yöneticilerin karşılaşabilecekleri durumları bilmeleri gerekmektedir. Bir diğer değişle İş kazalarında yöneticilerin sorumlulukları işveren ile aynı konumda olmaktadır.

En fazla iş kazasının yaşandığı ve iş güvenliği ile alakalı çalışmaların önem kazandığı sektörlerin başında inşaat sektörü bulunmaktadır. İnşaat sektöründe görev yapan Şantiye Şefinin tanımı, İnşa faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronlar sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan gerçek kişi olarak yapılmaktadır. Burada yapılan tanımlarda da işveren vekilliği açık olarak belirtilmese de işverenin görevleri şantiye şefine atfedilmiş durumdadır. Bu sebeplerden dolayı şantiye şefi, proje müdürü vb. inşaat sektörüyle alakalı işlerde belirtilen yöneticilerde hata payları oranında gerçekleşen iş kazalarından sorumlu olabilmektedirler.

İnşaat sektörü gibi diğer sektörlerde bulunan yöneticiler de yapılan görev tanımına ve üstlenmiş oldukları işveren görevine göre işverene karşı sorumludurlar. İş kazalarında yöneticilerin sorumlulukları, herhangi bir iş kazası durumunda işverene açılan davalar burada belirtilen yöneticilere ve işveren vekillerine rücu edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı yöneticilerin görevlerini ve sorumluluklarını iyi incelemeleri ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. İş güvenliği ile alakalı tazminat türleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Aile Hukuku, Borçlar Kanunu ile 4857 Sayılı iş kanunu, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında işverene veya yöneticilerin ve diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını detaylı olarak belirtilmektedir.

Uygulanacak idari para ya da belirli bir yıla kadar hapis cezası meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı, iş sağlığı ve güvenliğinin, iş güvenliğine ilişkin, sağlık ve güvenlik, sosyal sigortalar, işveren tarafından görevlendirilen bir veya daha fazla yönetici, sosyal sigortalar kurumu ve diğer yer alan yetki ve sorumluluk detaylarıyla ilgilidir.

Her ne şekilde olursa olsun risklerin önceden tespit edilerek gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak proaktif yaklaşım ile kaza riskinin azaltılması en profesyonel yaklaşım olacaktır.

Edit: birinci bölüm, ve güvenliğinin, ne olur,

Henüz bir yorum yazılmamış!

Bir Yorum Yazın!

56299

Karakter Limiti 400